Управление на машини със стъпкови двигатели
ИНТЕРФЕЙСЕН МОДУЛ MACH3-IM

- Модулът MACH3-IM е предназначен да осъществи физическата връзка между персонален компютър (PC), използващ програмата MACH3 и управляваната машина.
- Свързване към паралелния порт (LPT1) на компютъра.
- Модулът осигурява буфериране на всички входове и изходи от и към PC , както и възможност за галванично развързваме между PC и електрическата част на машината.
- Захранващото напрежение - 24VDC.
- Габаритни размери - 165х72х18 mm
Цена без ДДС, склад София : 130.00 лв.