Управление на машини със стъпкови двигатели


Цифрови
USB камери за индустриални приложения

SUMIX

        Камерите на SUMIX са предназначени за заснемане и съхраняване на високо-качествени цифрови изображения и видео. Заедно с прилежащия им софтуерен кит за разработка (SDK), те намират място в широк спектър индустриални и научни при-ложения.
       Sumix проектира и произвежда цифрови мегапикселови CMOS камери с USB  2.0 и Gigabit Ethernet интерфейси.
       USB2.0 камерите са подходящи за индустриални (машинно виждане) и научни (микроскопски) приложения.
       Gigabit Ethernet камерите са подходящи за употреба в областа на цифровата фотография, охрана и наблюдение и индустриални приложения.

Предимства и характеристики отнасящи се за всички камери на SUMIX
Комуникационен интерфейс - USB 2.0 или Gigabit Ethernet
Захранване чрез комуникационния интерфейс
Високоскоростни
Режим на задействане – външен тригер
Лесен начин на употреба
Алуминиев корпус с C или C/CS-Mount интерфейс
Компактен размер

Типични приложения
Индустриални – машинно зрение и инспекция, роботизация
Научни – микроскопски анализи, медицински снимки, биометрия, астрофотография
Други – охрана и наблюдение, трафик контрол, кинематография, видеоконферентни връзки

Софтуерно осигуряване
      Command Shot софтуерния пакет на камерата съдържа стандартни приложения, драйвери, ръководство  за употреба и софтуерен кит за разработка SDK (API, примери, документация).
      Стандартното  приложение осигурява възможност за изпълнение на различни команди и настройки, демонстриращи функционалността на камерите.
      API дава пълен контрол на всички функции на камерата и заедно с примери и документация позволява лесна интеграция на камерата във всички потребителски приложения. 

Управление на стандартни функции и приложения
Избор ( програмиране ) на резолюцията
Управление на всички основни параметри на оптичния сензор
Избор и управление на броя заснети кадри в секунда
Автоматична експозиция
Корекция на изображението ( яркост, контраст, гама )
Избор на Байерови алгоритми за определяне на цветовете
Баланс на цветовете ( за цветните камери )
Баланс на бялото ( за цветните камери )
Хистограма
Кадрово и видео заснемане
Цифров зум

Поддържани операционни системи
Windows XP Professional SP1 or later
Windows Server 2003, Windows 2000 SP4
Windows Vista, Windows 7
Linux (for SMX-150x, SMX-M7x)

Съвместимост с други софтуерни продукти
Delphi/Builder C++
LabVIEW
HALCON (предстои)
MATLAB (предстои за SMX-12A2x)
Streampix (за SMX-15xx, SMX-16xx, SMX-M7x, SMX-M8xx)
Visual Basic 6.0
Visual Studio 6.0 (2002, 2003, 2005, 2008, 2010)
C#

Сравнителна таблица                                                                                                                                                                           
 Camera   model  Sensor type Optical format
of sensor
 Active pixels  Pixel size, µm Shutter type Frame per second Color / Mono Bit depth Lens mounth
Gigabit Ethernet Cameras:
SMX-12A2M 2.1 Mpixel CMOS 2/3" 1920×1080
HDTV 
5x5 Electronic Focal Plane Rolling 60 Mono Selectable
8, 10 or 12 bits
C/CS
USB 2.0 Cameras:
SMX-M71M 1.3 Mpixel CMOS 1/2" 1280×1024 5.2×5.2 Rolling 30 Mono Selectable 8 or 10 bits C
SMX-M72 2 Mpixel CMOS 1/2" 1600×1200 4.2×4.2 Rolling 20 Color Selectable 8 or 10 bits C
SMX-M73 3 Mpixel CMOS 1/2" 2048×1536 3.2×3.2 Rolling,
Global Reset
12 Color Selectable 8 or 10 bits C
SMX-M81M 1.3 Mpixel CMOS 1/2" 1280×1024 5.2×5.2 Rolling 15 Mono Selectable 8 or 10 bits C/CS
SMX-M82C 2 Mpixel CMOS 1/2" 1600×1200 4.2×4.2 Rolling 10 Color Selectable 8 or 10 bits C/CS
SMX-M83C 3 Mpixel CMOS 1/2" 2048×1536 3.2×3.2 Rolling, 
optional Global Rst
6 Color Selectable 8 or 10 bits C/CS
SMX-160M 6.6 Mpixel CMOS 1" 2208×3000 3.5×3.5 Rolling 6 Mono Selectable 8 or 10 bits C
SMX-160C 6.6 Mpixel CMOS 1" 2208×3000 3.5×3.5 Rolling 6 Color Selectable 8 or 10 bits C
SMX-M95M 5 Mpixel CMOS 1/2.5" 2592×1944 2.2×2.2 Rolling,
Global Reset
8 Color Selectable 8, 10 or 12 bits C
SMX-10M1M 1.3 Mpixel CMOS 1/2 " 1280×1024 5.2×5.2 Rolling 30 Mono Selectable 8 or 10 bits C/CS
SMX-10M2C 2 Mpixel CMOS 1/2" 1600×1200 4.2×4.2 Rolling 20  Color Selectable 8 or 10 bits C/CS
SMX-10M3C 3 Mpixel CMOS 1/2" 2048×1536 3.2×3.2 Rolling,
Global Reset
12 Color Selectable 8 or 10 bits C/CS
SMX-11M5C 5 Mpixel CMOS 1/2.5" 2592×1944 2.2×2.2 Rolling,
Global Reset
8 Color Selectable 8, 10 or 12 bits C/CS
SMX-11M5M 5 Mpixel CMOS 1/2.5" 2592×1944 2.2×2.2 Rolling,
Global Reset
8 Mono Selectable 8, 10 or 12 bits C/CS