Управление на машини със стъпкови двигатели
Драйвери за стъпкови мотори от Тинел Електроникс
Модел  Захранващо напрежение   Макс. пиков ток   Макс. разрешаваща способност   Свързване към мотора  Цена без ДДС   PDF 
  STP-030   12 ÷ 30 VDC 1.5A 16 микростъпки биполярно 45.00
  STP-048   12 ÷ 48 VDC  5A  20 микростъпки  биполярно 125.00
  STP-140   20 ÷ 140 VDC  10A  20 микростъпки  биполярно 220.00
  STP-240    40 ÷ 240 VDC  10A 20 микростъпки  биполярно 230.00 
Драйвери за стъпкови мотори от CJ Mechatronics (JSS-Motor)
Модел  Захранващо напрежение   Макс. пиков ток   Макс. разрешаваща способност   Свързване към мотора  Цена без ДДС  PDF 
DM542 18 ÷ 50 VDC 4.2A 128 микростъпки биполярно 70.00
DM860A 24 ÷ 80 VAC 7.2A 256 микростъпки биполярно 110.00 
2DM2280 110 ÷ 220 VAC 8.2A 128 микростъпки биполярно 270.00 
Аналогов управляващ модул АУМ1 60.00

* Цените са в лева, без ДДС, склад София.

** Всички драйвери се поддържат на склад в офиса на Тинел Електроникс ООД в София 

STP - 030
- Управление на дву- и четирифазни стъпкови мотори, свързани в биполярен режим на работа
- Управления на ст. двигатели в микростъпков режим на работа до 8 микростъпки, задаван чрез микроключета
- Захранване: 12 ÷ 30 VDC
- Максимален пиков ток 1.5A
- Просто управление:
     = импулсна поредица за задаване на скорост и позиция
     = сигнал за определяне на посоката
- Оптоизолирани входове
- Задаване на активното ниво и активен фронт на управляващите сигнали
- Габарити: 56x50x16 m
STP - 048
- Микропроцесорно управление на дву- и четирифазни мотори, свързани в биполярен режим на работа
- Микростъпков режим на работа до 20 микростъпки (програмируемо)
- Захранване: 12 ÷ 48 VDC
- Максимален пиков ток: 5A
- Стъпково регулиране на изходния пиков ток - от 2А до 5А
- Автоматична редукция и регулиране степента на редукцията на тока на задържане през мотора в спряно положение.
- Просто управление
     = импулсна поредица за задаване на скорост и позиция
     = сигнал за определяне на посоката
- Оптоизолирани входове
- Избор на активното ниво и активен фронт на управляващите сигнали
- Всички видове защити по ток и напрежение, двустепенна по температура, самовъзстановяваща се и тригерна защита
- Габарити: 100x70x25 mm
STP - 140
- Специализирано микропроцесорно управление на високоиндуктивни дву- и четирифазни мотори, свързани в биполярен режим на работа
- Микростъпков режим на работа до 20 микростъпки (програмируемо)
- Захранване: 20 ÷ 140 VDC
- Максимален пиков ток: 10A
- Стъпково регулиране на изходния пиков ток - от 4А до 10А
- Автоматична редукция и регулиране степента на редукцията на тока на задържане през мотора в спряно положение.
- Просто управление
     = импулсна поредица за задаване на скорост и позиция
     = сигнал за определяне на посоката
- Оптоизолирани входове
- Избор на активното ниво и активен фронт на управляващите сигнали
- Всички видове защити по ток и напрежение, двустепенна по температура, самовъзстановяваща се и тригерна защита
- Габарити: 142x79x28 mm 
STP - 240
- Специализирано микропроцесорно управление на високоиндуктивни дву- и четирифазни мотори, свързани в биполярен режим на работа
- Микростъпков режим на работа до 20 микростъпки (програмируемо)
- Захранване: 40 ÷ 240 VDC
- Максимален пиков ток: 10A
- Стъпково регулиране на изходния пиков ток - от 4А до 10А
- Автоматична редукция и регулиране степента на редукцията на тока на задържане през мотора в спряно положение.
- Просто управление
     = импулсна поредица за задаване на скорост и позиция
     = сигнал за определяне на посоката
- Оптоизолирани входове
- Избор на активното ниво и активен фронт на управляващите сигнали
- Всички видове защити по ток и напрежение, двустепенна по температура, самовъзстановяваща се и тригерна защита
- Габарити: 142x79x28 mm 
DM542
                     
- Микропроцесорно управление на двуфазни стъпкови мотори, свързани в биполярен режим на работа
- 32-bit DSP процесор за постигане на чиста синусоида на изходния ток, ниски шумове, ниско ниво на вибрации и ниски температурни загуби в стъпковия мотор.
Микростъпков режим на работа до 128 микростъпки (програмируем в 15 вида микростъпки)
- Захранване: 18 ÷ 50 VDC
- Максимален пиков ток: 4.2A
- Стъпково регулиране на изходния пиков ток - от 1А до 4.2А
- Просто управление
     = импулсна поредица за задаване на скорост и позиция
     = сигнал за определяне на посоката
- Оптоизолирани входове
- Избор на активното ниво и активен фронт на управляващите сигнали
- Всички видове защити по ток и напрежение, автотест
- Оребрена радиаторна основа за по-ефективно охлаждане
- Габарити: 118x75x32 mm 
DM860
              
- Микропроцесорно управление на двуфазни стъпкови мотори, свързани в биполярен режим на работа
- 32-bit DSP процесор за постигане на чиста синусоида на изходния ток, ниски шумове, ниско ниво на вибрации и ниски температурни загуби в стъпковия мотор.
- Микростъпков режим на работа до 256 микростъпки (програмируем в 16 вида микростъпки)
- Захранване: 24 ÷ 80 VDC
- Максимален пиков ток: 7.2A
- Стъпково регулиране на изходния пиков ток - от 2.4А до 7.2А
- Просто управление
     = импулсна поредица за задаване на скорост и позиция
     = сигнал за определяне на посоката
- Оптоизолирани входове
- Избор на активното ниво и активен фронт на управляващите сигнали
- Всички видове защити по ток и напрежение, автотест
- Оребрена радиаторна основа за по-ефективно охлаждане
- Габарити: 150x98x51 mm
2DM2280
                 
- Специализирано микропроцесорно управление на дву- и четирифазни стъпкови мотори, свързани в биполярен режим на работа
- 32-bit DSP процесор за постигане на чиста синусоида на изходния ток, ниски шумове, ниско ниво на вибрации и ниски температурни загуби в стъпковия мотор.
- Микростъпков режим на работа до 128 микростъпки (програмируем в 16 вида микростъпки)
- Захранване: 110 ÷ 220 VАC ( директно от мрежата )
- Максимален пиков ток: 8.2A
- Стъпково регулиране на изходния пиков ток - от 2.2А до 8.2А
- Просто управление
     = импулсна поредица за задаване на скорост и позиция
     = сигнал за определяне на посоката
- Оптоизолирани входове
- Избор на активното ниво и активен фронт на управляващите сигнали
- Всички видове защити по ток и напрежение, автотест
- Оребрена радиаторна основа за по-ефективно охлаждане
- Вградено вентилаторно охлаждане
- Габарити: 192x127x85 mm
 АУМ1
 
- Специализиран аналогов модул за директно управление на драйвери за стъпкови мотори. 
- 24 VDC захранващо напрежение
- Вграден генератор осигуряващ честотна поредица за въртене на стъпковия мотор
- Оптоизолирани входове
- Start и Stop входове за старт / стоп сигнали
- Вход за ръчно стартиране на стъпковия мотор
- Вход за определяне посоката на въртене на стъпковия мотор
- Потенциометри за задаване максималната и работната скорост на въртене на стъпковия мотор
- Потенциометър за задаване на времето за спиране на стъпковия мотор, след сигнал Stop.
- 3 светодиодни индикатора за визуализация състоянието на модула