Управление на машини със стъпкови двигатели


Адрес: София 1784, бул. " Цариградско шосе " 131, АТМ Център, офис 333, тел./факс: 02 / 965 84 65, GSM: 0887 303 327, e-mail: office@tinel.com

Работно време: Понеделник - Петък, 09.30 - 17.30 часа

           
               НОВ ПРОДУКТ

         Специализиран аналогов модул за директно управление на драйвери за стъпкови мотори. Елиминира необходимостта от използване на програмируем контролер и написването / въвеждането на специализирана потребителска програма. Използва се  в голяма част от практическите приложения изискващи леснота и простота на управление и ниска себестойност.

Специализиран аналогов модул АУМ1

- 24 VDC захранващо напрежение

- Вграден генератор осигуряващ честотна поредица за въртене на стъпковия мотор

- Оптоизолирани входове

- Start и Stop входове за старт / стоп сигнали

- Вход за ръчно стартиране на стъпковия мотор

- Вход за определяне посоката на въртене на стъпковия мотор

- Потенциометри за задаване максималната и работната скорост на въртене на стъпковия мотор

- Потенциометър за задаване на времето за спиране на стъпковия мотор, след сигнал Stop.

- 3 светодиодни индикатора за визуализация състоянието на модула