Управление на машини със стъпкови двигатели

    DeskCNC е Windows базирано CAM/CNC решение за определяне хода на инструмента, копиране на съществуващи модели и управление на CNC машини. DeskCNC може да създава хода на инструмента от DXF,STL, Exellon и Image файлове, а също така да дигитализира геометрията на даден модел с помощта на лазерен или друг вид скенер. DeskCNC работи с всички компютри работещи под Windows 95/98/Me/Nt/2000/XP. Той включва пълен G-код транслатор/редактор.
     DeskCNC интегрира в един програмен пакет всички САМ функции ( създаване на хода на инструмента ), проверка ( визуализиране и редактиране хода на инструмента ) и реалното управление на CNC машината.
     Чертежите на обекта в различните формати файлове се импортират в DeskCNC. След като се визуализират на екрана те служат като основа за създаване и редактиране хода на инструмента ( програмата поддържа компенсация на различните инструменти ). Всичко това се транслира и запазва в G кодове. Така създадените вече файлове могат да се използват за директно управление на CNC машината.

 
 

 • Работи със всички системи под Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
 • Бърза обработка на блоковете при работа на машината: 300 блока/сек.
 • Програмируема рампа за линейно ускорение: 60 – 125000 SPS
 • Интерполация по 4 оси
 • ± 8.3 милиона стъпки абсолютна позиция
 • RS232 сериен интерфейс ( 115 Kbaud )
 • Flash памет за потребителски програми
 • 8 изхода за управление на 4 стъпкови двигателя по стъпка и посока
 • PWM изход за управление скоростта на шпиндела
 • Изходи за управление посоката на въртене на шпиндела
 • Изходи за управление на охлаждането на инструмента
 • Вход за едноканален квадратурен енкодер
 • Start, Stop, Pause, Home position и Limit входове
 • 9VDC захранване

 Възможности на програмата 

 • Работа под Windows 95, 98, Me, NT , 2000, XP.
 • Обновяване на пътя на инструмента на екрана в реално време в 3d
 • Бърза обработка на блока при преглеждане (50,000 Блока/Секунда)
 • Бърза обработка на блока при работа на машината (300 Блока/Секунда)
 • Програмируема рампа за линейно ускорение: 60 – 125000 SPS
 • Поддържане на 4 координатни оси
 • Автоматично изчертаване 3D пътя на инструмента в реално време 

Импорт на DXF файлове

 • Контурна обработка
 • Джобове
 • Пробиване
 • Автоматично определяне на островите и вместените острови
 • Определяне на дълбочината на слоевете в зависимост от натоварването на инструмента
 • Автоматична векторизация на DXF файловете
 • Програмируем Пост процесор

Импорт на 3D STL файлове 

 • Послойно прохождане по Х или Y, с или без изглаждане 

Импорт на "Image" файлове 

 • Импорт на Image файлове с разширение TIF, GIF, JPEG, PCX, BMP, RLE, ICO, CUR, PNG, EMF, WMF, TARGA, PPM, AVI.
 • Модифициране на графичните файлове: стандартни преобразувания, инвертиране на цветовете, премащабиране, обрязване, контраст, яркост и др.
 • Резба с или без компенсация за различните видове инструменти
 • Гравиране
 • Определяне на дълбочината на слоевете в зависимост от натоварването на инструмента
 • Обработка на графичното изображение в зависимост от дълбочината на цвета 

Импорт на GERBER файлове 

 • Импорт на RS274X Extended Gerber и Excellon Drill файлове
 • Изрязване и пробиване на платките в една операция
 • Контурно изрязване на платката 

Интегриран 3D G-код редактор 

 • Интегриран 3D редактор с възможности за премащабиране, въртене и преместване в реално време
 • Синтаксис редактор
 • Непрекъснато и постъпково редактиране

Размери - Втора генерация DeskCNC Контролер


DeskCNC входно-изходен (I/O) модул

DeskCNC-I/O модул е предназначен да осигури удобно и надеждно куплиране на DeskCNC контролера към драйвери за стъпкови двигатели, шпиндел, датчици, захранващ блок, управляващ компютър и всякакви други входно-изходни устройства. Захранващото напрежение може да варира от 12 VDC до 24 VDC.

Всички входове са буферирани, оптоизолирани /опция/ и имат светодиодна индикация, указваща състоянието на входа.

Всички изходи с общо предназначение са отворен колектор ( Icmax = 500mA ), буферирани, оптоизолирани /опция/ и имат светодиодна индикация, указваща състоянието на изхода.


Механични параметри

 • Габаритни размери: 90 x 107 x 16 mm
 • Разстояние между крепежните отвори: 81 х 95 mm
 • Диаметър на крепежните отвори: 3.5 mm
 • Тегло: 0.1 kg


   

Цена на комплекта (DeskCNC + софтуер + входно/изходен модул) : 540.00лв. без ДДС